Salhydro Oy ympäristöpolitiikka

Olemme sitoutuneita ympäristön huomioivaan toimintaan ja johtamiseen. Pyrimme minimoimaan toimintamme ympäristövaikutukset. Ympäristön suojeleminen on eräs yhteiskuntamme tärkeimpiä ja haasteellisimpia tehtäviä. Haluamme tehdä toiminnassamme vastuullisia valintoja ja tehdä kestäviä ratkaisuja. Pyrimme minimoimaan toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme mahdolliset ympäristövaikutukset

Ympäristöpolitiikkamme koostuu kolmesta osa-alueesta:

Pyrimme kehittämään ja tehostamaan logistiikkaa ja jakeluamme

Tehokas logistiikka on meille elinehto ja olemme kehittäneet ja tulemme kehittämään sitä suurin panostuksin jatkossakin. Ylimääräisten kuljetusten vähentäminen on sekä asiakkaan että ympäristön etu.

 

Pyrimme vähentämään jätettä, sekä panostamme lajitteluun ja kierrätykseen

Olemme investoinnein luoneet nykyaikaiset ja tehokkaat puitteet kierrätykselle ja tuotamme mahdollisimman vähän jätettä jota ei voida uudelleenhyödyntää. Pyrimme myös koko ajan keksimään uudenlaisia tapoja vähentää pakkausmateriaalin käyttöä.

 

Pyrimme vähentämään energian kulutusta ja muuta ympäristökuormitusta

Olemme investoineet uuden logistiikkakeskuksemme energiatehokkuuteen ja asentaneet aurinkovoimalan katolle. Modernisoimme myös muita käytössämme olevia kiinteistöjä mahdollisuuksien mukaan ja seuraamme jatkuvasti kiinteistöjemme energiankulutusta, tehden tarvittavat korjausliikkeet nopeasti.

Tarkastelemme näitä tavoitteita ja päämääriä vuosittain varmistaaksemme ympäristöjärjestelmän soveltuvuuden, riittävyyden ja tehokkuuden.