Suositellut virtausnopeudet.

  • Imuputki: 0,5 - 1,5 m/s
  • Paluuputki: 1 - 3 m/s
  • Paineputki kun virtaus pienempi kuin 10 l/min, paine 0 - 160 bar: 1 - 2 m/s
  • Paineputki kun virtaus pienempi kuin 10 l/min, paine 160 - 400 bar: 2 - 3 m/s
  • Paineputki kun virtaus suurempi kuin 10 l/min, paine 0 - 160 bar: 3 - 5 m/s
  • Paineputki kun virtaus suurempi kuin 10 l/min, paine 160 - 400 bar: 5 - 7 m/s

Annetut arvot

Lasketut arvot